PROCES REKRUTACJI
Rok szkolny 2021/2022


Rekrutacja rozpoczyna się od 15 marca 2021r.
 

Jedną z najważniejszych misji Liceum Cogito jest stworzenie społeczności uczącej się, w której każdy uczeń traktowany jest indywidualnie. Nabywa umiejętności akademickie i buduje swoją siłę wewnętrzną, aby osiągnąć dobrostan.

W procesie rekrutacji zwracamy uwagę na gotowość wychodzenia poza schematy, otwartość na zmianę, wyznawane wartości oraz podejście Rodziców i młodego człowieka do własnego rozwoju.

 

Harmonogram rekrutacji

Etap 1.

Złożenie wniosku i wniesienie opłaty rekrutacyjnej od 15 marca

 1. Przyjmowanie wniosków drogą elektroniczną na adres rekrutacja.lo@cogito.edu.pl
 2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł na konto PKO PB I o/Poznań 42 1020 4027 0000 1302 1675 6277
 3. Ustalenie listy kandydatów na podstawie listy zgłoszeń.
   

Etap 2.

Spotkanie rekrutacyjne 

 1. Zebrania rekrutacyjne dla rodziców i kandydatów zakwalifikowanych w ramach limitu miejsc oraz 3 osób z listy rezerwowej (ze względu na ilość miejsc nie możemy zaproponować miejsca każdemu kandydatowi, który zgłosi się do szkoły).
 2. Sekretarz szkoły skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu spotkania. Chcemy bliżej poznać Rodziców i naszych przyszłych uczniów.
   

Etap 3.

Decyzja – ogłoszenie decyzji dot. przyjęcia kandydata do szkoły 

 1. Termin wpłaty wpisowego – w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji.
 2. Zebranie informacyjne dla rodziców przyjętych uczniów – maj 2021
 3. Spotkanie dla przyjętych uczniów (o ile będzie możliwe przeprowadzenie) – 12 czerwca 2021 (sobota)
 4. Wyjazd integracyjny przyjętych uczniów – sierpień 2021
   

Do pobrania:

- regulamin rekrutacji

- wniosek 

- Status Szkoły